Po mszy świętej możliwość indywidualnego prymicyjnego błogosławieństwa.