Przemoc ukryta w słowach to główny temat tego numeru.

Jesper Juul, duński terapeuta rodzinny, opowiada o źródłach agresji, ale również o jej pozytywnej roli, o wyrażaniu agresywnych emocji bez uciekania się do przemocy. O funkcji agresji w języku – wulgaryzmach, ich nadużywaniu opowiada Bartek Chaciński. Psycholog Lena Wojdan zwraca uwagę na pozornie subtelne przejawy przemocy werbalnej: złośliwości, docinki i sformułowania, które mają upokorzyć.

W numerze ponadto: rozmowa z mimem i teologiem z wykształcenia – Ireneuszem Krosnym; teksty o duchowości mężczyzny Grzegorza Kramera SJ i Rafała Porzezińskiego; kontrowersje wokół śmierci św. Stanisława; rozmowa z 2012 roku z Władysławem Bartoszewskim.

Polecamy także książkę Wydawnictwa W drodze pt. „Słowa Świętego Charbela”, autorstwa Hanny Skandar.

Święty Charbel, właściwie Youssef Antoun Makhlouf (1828-1898) – duchowny katolickiego Kościoła maronickiego, mnich i pustelnik, beatyfikowany (1965) i kanonizowany (1977) przez papieża Pawła VI.

„Słowa Świętego Charbela” to świadectwo o życiu ubogim, pokornym, zatopionym w modlitwie. Blask świętości ukryty w prostym mniszym życiu, po śmierci ojca Charbela objawił się jasnym światłem nad jego grobem dając początek kultowi zakonnika i kolejnym niezwykłym zjawiskom. Do niedawna w Polsce mało kto słyszał o świętym Charbelu. Dzisiaj liczne świadectwa nawróceń i uzdrowień są znakiem, że święty mnich skutecznie współdziała z tymi, którzy proszą go o wstawiennictwo.

„Słowa Świętego Charbela” to zachęta do mądrego wyboru prostej, radosnej świętości na co dzień – „Świętość to wybór, a nie szczęśliwy traf ”.