Wspólnotą „Chleb życia” w Polsce kieruje s. Małgorzata Chmielewska. Zachęcamy do wsparcia tego dzieła!

Powstała we Francji wspólnota prowadzi ewangelizację ubogich, żyjąc z nimi i wśród nich, dzieląc razem życie i z nimi walcząc o poprawę losu i bardziej godne warunki życia. Wspólnota działa w 6 krajach świata i posiada 14 domów, w tym siedem w Polsce. Obecnie, z powodu cofnięcia dotacji, wspólnota przeżywa trudności finansowe i w związku z tą sytuacją skierowała do naszej parafii prośbę o wsparcie.