Będziemy się modlić w intencji dzieci już poczętych a jeszcze nienarodzonych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie matki oraz ojców oczekujących potomstwa. Po mszy św. będzie udzielone specjalne błogosławieństwo dla rodziców.