1. Statystyka parafialna za rok 2014: 140 Chrztów św.; 73 Pierwszych Komunii; 39 Sakramen­tów Bierzmowania; 59 ślubów; 51 pogrzebów; 140 tys. udzielonych komunii oraz 80 stale odwiedza­nych chorych.

2. W najbliższy piątek obchodzimy pierwszy piątek miesiąca, w związku z kolędą nie będzie dodatkowej spowiedzi dla dzieci o godz 16:00 oraz mszy św. o godz. 16:30. W tym dniu nie będziemy również spowiadali o godz. 17:30. Chętnych prosimy o skorzystanie z sakramentu podczas dyżurów o godz. 7:30 oraz 11:30.

3. W najbliższą niedzielę nasze siostry rozprowadzać będą kadzidło oraz kredę, które poświęcone zostaną w Uro­czystość Objawienia Pańskiego. Dochód ze sprzedaży przeznaczony będzie na do­finansowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci.

4. Zimowa edycja kursu tańca rozpocznie się 13 stycznia o godz. 18:00 w auli. Zapisy na miejscu. Dla kursantów nowożeńców układ pierwszego tańca w prezencie ślubnym.

5. Zapraszamy na prowadzone przy naszym klasztorze zimowe półkolonie dla dzieci. Szczegółowe informacje można znaleźć na plakacie w gablocie. (tel. 606 141 330)

6. Rozpoczynamy wizytę duszpasterską naszej parafii, tzw. kolędę. Prosimy o przygoto­wanie krzyża, świec i kropidła, a dzieci o zeszyty do kate­chezy. Kolędę rozpoczyna­my o godz. 16:00. Przez cały czas kolędy, nie bę­dzie wieczornej spowiedzi w dni po­wszednie. Nie będziemy chodzili po kolędzie w niedzielę oraz w Uroczystość Objawienia Pańskiego, 6 stycznia. Plan kolędy na najbliższe dni wywieszony jest w gablocie oraz znajduje się na stronie internetowej naszego klasztoru. W tym ty­godniu odwiedzi­my mieszkań­ców domów przy ulicach:

Zawiszy 4, 8, 10 – (do przejazdu kolejowego) , Podkarpacka 1 do 15 (do przejazdu kolejowego), Dąbrowskie­go domki, Poznańska, Wielkopolska, Batalionów Chłopskich, Powstańców Warszawy, Dominikańska domki oraz Dominikańska 6 i 6A – w piątek, 2 stycznia.

Dominikańska 1, 3, 5, 8, – w sobotę, 3 stycznia.

Dominikańska 10, Bohaterów Westerplatte 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, – w poniedziałek, 5 stycz­nia.

Plan dalszej kolędy podany zostanie w najbliższą niedzielę.