Każdego dnia będzie można przed samą mszą św. dołączyć konkretną intencję.

Kapłan będzie sprawował mszę św. w tych intencjach zbiorowo.