W dni powszednie po wieczornej Eucharystii pomódl się z nami psalmami.

Modlitwy mają miejsce w stallach, w prezbiterium naszej modlitwy. Dla każdego dostępne są brewiarze – gorąco zachęcamy do korzystania z nich.