• Aktualności
 • Ogłoszenia
mapa parafia
Informujemy, że na mocy dekretu Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby z dniem 26 października 2014 roku zmianie ulegają granice naszej Parafii.
ikonamiesiecznik
W niedzielę 26 października studenci z naszego duszpasterstwa akademickiego będą sprzedawać książki wydawnictwa W Drodze oraz październikowy numer miesięcznika W Drodze.
 1. W ostatnich dniach odeszli od nas do wieczności: Czesława Śliżewska oraz Przemysław Suszek. Prosimy o modlitwę w ich intencji.

 2. Kartki wypominkowe, z wypisanymi imionami zmarłych można składać w zakry­stii.
  W intencji tych zmarłych odprawiamy 12 Mszy św. tzw.
  rocz­nych – w pierwsze po­niedziałki miesiąca – a przez miesiąc listopad odmawiać bę­dziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion zmarłych. Początek nabożeństwa od poniedziałku do soboty o godz 17:15.Pierwsza Msza św. Roczna w najbliższy poniedziałek o godz. 18:00.

 3. Dzisiaj na wszystkich cmentarzach zosta­ną odpra­wione Msze św. o godz. 14:00 – także na cmentarzu przy ul. Podkarpac­kiej.

 4. Przypominamy o możliwości uzyskania odpustów za zmarłych: każdy wierny może od południa 1 listopada i w Dzień Zaduszny uzyskać odpust zupełny (jeden raz w da­nym dniu) i ofiarować go za jednego zmarłego. Warun­ki odpustu: stan łaski uświęca­jącej, odwrócenie się od grzechu, przy­jęcie Komunii Świętej, nawie­dzenie kościoła i odmówienie tam Ojcze nasz…, Wie­rzę w Boga i jakiejkol­wiek modlitwy w inten­cjach, w jakich modli się Ojciec Święty. Ponad­to przez cały listo­pad można zy­skiwać odpusty za pobożne nawiedzanie cmenta­rza; od 1 do 8 listopa­da odpust ten jest zu­pełny, w pozostałe dni cząstkowy, z zachowaniem powyż­szych warunków.

 5. Medytacja chrześcijańskaw poniedziałek, środęoraz piątek o godz. 19:30 w sali medytacji na poddaszu. Dla osób początkujących spotkanie w poniedziałek 15 minut wcześniej.

 6. Duszpasterstwo akademickie zaprasza w nadchodzącym tygodniu na spotkania: w poniedziałek o 19:00 na spotkanie z p. Janiną Wierzbicką-Kopeć, łączniczką Armii Krajowej -w tym dniu zapraszamy również młodzież szkół średnich;we wtorek o 19:30 na spotkanie dyskusyjne pt. Po co nam święci skoro balują w niebie?;w środę o 19.30 na adorację Najświętszego Sakramentu i mszę św. w kaplicy duszpasterskiej, a po nich na wspólną kolację; w czwartek o 19:30 na spotkanie biblijne – czytamy i rozważamy Ewangelię wg św. Łukasza.

 7. Klub Ojca zaprasza ojców na kolejne spotkanie z cyklu: Duchowy poligon taty. Tym razem podejmiemy temat: Jak zawalczyć o wolność? Spotkanie w najbliższy poniedziałek o godz. 20:00 poprowadzi o. Marek Pieńkowski OP.

 8. Jesienno-zimowy cykl kursów tańca rozpocznie się w czwartek 6 listopada o godz. 20:00 w auli klasztoru. Dla kursantów nowożeńców układ pierwszego tańca weselnego w prezencie ślubnym. Wszyscy chętni zostaną przyjęci.

 9. W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy dzieci o godz. 16:00, po spowie­dzi Msza św. o godz. 16:30.

 10. Zgodnie z zapowiedzią 8 listopada odwiedzimy naszych cho­rych parafian z po­sługą dusz­pasterską. Prosimy o powiadomienie zainte­resowanych.

 11. Grupa Plus minus 40zaprasza osoby w średni wieku, żyjące w pojedynkę na spotkanie w sobotę 8 listopada o godz. 18:00. Informacje pod numerem 604 094 253.

 12. Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej naszego klasztoru.

 13. Galeria OPe zaprasza na nową wystawę fotografii autorstwa Roberta Klisia.

1. Kartki wypominkowe, z wypisanymi imionami zmarłych można składać w zakrystii. W intencji tych zmarłych odprawiamy 12 Mszy św. tzw. rocznych – w pierwsze poniedziałki miesiąca – a przez listopad odmawiać będziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion zmarłych. 2. Zapraszamy na październikowe nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do piątku o godz. 17:15 (we wtorek oraz czwartek […]

1. Kartki wypominkowe, z wypisanymi imionami zmarłych można składać w zakrystii. W intencji tych zmarłych odprawiamy 12 Mszy św. tzw. rocznych – w pierwsze poniedziałki miesiąca – a przez listopad odmawiać będziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion zmarłych. 2. Zapraszamy na październikowe nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do soboty o godz. 17:15 (we wtorek oraz czwartek […]

1. W minionym tygodniu odeszła od nas do wieczności: śp. Alicja Stolarska. Prosimy o modlitwę w jej intencji. 2. Kartki wypominkowe, z wypisanymi imionami zmarłych można składać w zakry­stii. W intencji tych zmarłych odprawiamy 12 Mszy św. tzw. rocz­nych – w pierwsze po­niedziałki miesiąca – a przez listopad odmawiać bę­dziemy wspólnie różaniec z odczytywaniem imion […]

1. W minionym tygodniu odeszła od nas do wieczności: śp. Danuta Przybyło. Prosimy o modlitwę w jej intencji. 2. W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do soboty o godz. 17:15 (we wtorek oraz czwartek róża­niec prowa­dzą dzieci), informujemy, że nie będzie nabożeństwa w niedzielę. 3. Zapraszamy na Mszę św. Roczną za zmarłych […]

1. W minionym tygodniu odeszli od nas do wieczności: śp. Wiktoria Rożko, oraz śp. Zbigniew Stuligłowa. Prosimy o modlitwę w ich intencji.2. W miesiącu październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe od poniedziałku do soboty o godz. 17:15 (we wtorek oraz czwartek róża­niec prowa­dzą dzieci), informujemy, że nie będzie nabożeństwa w niedzielę.3. Medytacja chrześcijańska w poniedziałek, środę […]


Dominikanie Rzeszów

PARAFIA Naszej posłudze patronuje św. Jacek, pierwszy polski dominikanin
DA Szopka jest jednym z najstarszych duszpasterstw akademickich w mieście
POMAGAMY Służymy pomocą specjalistyczną w trudnych sytuacjach życiowych
50.021357
21.986329
Klasztor O.O. Dominikanów w Rzeszowie
17