Jeśli ktokolwiek chce słuchać-modlić się słowem Bożym, to tutaj ta możliwość jest dana. Grupa „Rhema” prowadzi dwa spotkania w tygodniu (szczegółowy program niżej), podczas których na różne sposoby słowo jest słuchane: lectio divina, lectio continua, celebracja Eucharystii, czytanie-słuchanie tekstów z tradycji duchowej Kościoła, w przyszłości liturgia słowa. Nie interesuje nas dyskusja, interesuje nas słuchanie (modlitwa) w pełnym, biblijnym znaczeniu tego słowa.

Spotkania:

Wtorek

Spotkanie odbywa się w kaplicy akademickiej.

19.30 -20.00 – dwa wprowadzenia: do metody Lectio Divina i przewidzianego na ten dzień fragmentu Pisma

20.00- 20.40 Lectio Divina;

20.40 – modlitwa wiernych, znak pokoju i końcowe błogosławieństwo.

Czwartek

Rozpoczęcie w kaplicy akademickiej.

19.00 – 19.30 – Lectio Divina;

19.30 – Eucharystia;

ok. 20.15 Lectio continua ( słuchanie dłuższego fragmentu z Pisma Św.);

20.30 – Agapa ( kawa, herbata, ciastko, rozmowy) połączona z słuchaniem-czytaniem tekstu. Jest to czas na dzielenie się, zadawanie pytań, ciągle w duchu bardziej słuchania niż dyskutowania.

21.30 medytacja

 

Duszpasterz:

Dominik Ornawka OP