Spowiadamy w dni powszednie w rozszerzonym trybie w godzinach: 9:00-12:00 i 15:00-18:00.

Grafik dyżurów – prosimy zapoznać się

Sakrament pojednania będzie sprawowany wyjątkowo w kaplicy Matki Bożej oraz na zewnątrz kościoła, a nie w kaplicy Spowiedzi (ze względu na brak wentylacji w spowiednicy).

Prosimy mieć zasłonięte usta i nos oraz zachować dystans w kolejce.