Zapraszamy w dniach 29 marca do 1 kwietnia na wielkopostne rekolekcje dla ogółu wiernych pt. „Patrzmy na Jezusa”.

Początek w niedzielę 29 marca na mszach św. o godz.: 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 16:00.

Kontynuacja rekolekcji od poniedziałku do środy na mszach św. o godz. 12:00 + konferencja i 18:00 + konferencja.

Rekolekcje wygłosi o. Krzysztof Popławski OP z Rzymu, Socjusz Generała Zakonu ds. Europy Środkowej i Wschodniej.

Wydarzenie na facebooku