Prosimy wszystkich o pomoc w dotarciu do kościoła naszym chorym.