• Kolędę rozpoczynamy o godz. 16:00.
  • Prosimy o przygoto­wanie krzyża, świec i kropidła, a dzieci o zeszyty do kate­chezy.
  • Przez cały czas kolędy, nie bę­dzie wieczornej spowiedzi w dni po­wszednie.
  • Nie będziemy chodzili po kolędzie w niedzielę.

 

Program:
  • 7 stycznia, poniedziałek: Bolesława Chrobrego 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • 8 stycznia, wtorek: Bolesława Chrobrego 22, 24, 26, Hotel Asystenta, Leśna 3, 4, 11, 13

Jeżeli przez naszą nieuwagę, czy z powodu nieobecności domowników nie do­szło do spo­tkania kolędowego w przewidzianym czasie, informuje­my, że istnie­je możliwość tzw. „uzupełnień” w środę 9 stycznia. Prosimy wszystkie osoby, które pragnęłyby jeszcze naszej wizyty o pozo­stawienie w zakrystii danych kontaktowych.