W tym dniu na wszystkich cmentarzach zosta­ną odpra­wione dodatkowe Msze św. o godz. 14:00.

Aby uzyskać odpust należy spełnić zwykłe warunki: tzn.: być w stanie Łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego.