Zachęcamy również, w miarę możli­wości, do składania ofiar z czasie Wielkiego Postu na cele charytatywne.